Får jag pension om jag blir långvarigt sjuk?

Vid sjukdom fortsätter du att tjäna in till din tjänstepension.