Får jag pension om jag blir långvarit sjuk?

Vid sjukdom fortsätter du att tjäna in till din tjänstepension.
)