Fondförsäkring

I en fondförsäkring får du själv bestämma placering av pengarna i en eller flera fonder. Det finns här inget garanterat försäkringsbelopp som i traditionell försäkring.