Nettopension

En pension, till exempel ålderspension, enligt de kommunala pensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL eller PFA. Storleken på pensionen påverkas inte av vilket belopp som utbetalas från den allmänna försäkringen. Jämför med Bruttopension.