Premiebestämd pension

En del av tjänstepensionen. Varje år betalar din arbetsgivare in pengar motsvarande en viss procent av din lön till en premiebestämd pension åt dig. Om du är kommun- och regionanställd får du själv välja var dessa pengar ska placeras. Hur stor den premiebestämda pensionen blir beror på hur mycket som sparats, vilken avkastning du fått på ditt sparande och hur stora avgifter du betalat. Premiebestämd pension kan också kallas avgiftsbestämd pension.