Allmän pension

Den allmänna delen av din pension har staten hand om. Det är den största delen av din pension.

Myndigheten Pensionsmyndigheten
sköter den allmänna pensionen.
Varje år skickar Pensionsmyndigheten
ett orange kuvert till dig.
I kuvertet står det
hur mycket pengar du ska få i pension.

När du börjar arbeta och får lön
och betalar skatt
börjar din arbetsgivare att betala in
pengar till din allmänna pension.

Varje år betalar din arbetsgivare in 18,5 procent av din lön
till den allmänna pensionen.
16 procent går till inkomstpensionen.
2,5 procent går till premiepensionen.

Du tjänar också in pengar till din allmänna pension
när du studerar, är föräldraledig
eller när du har sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Garantipension

Garantipensionen är för dig
som har arbetat lite
eller för dig som har tjänat lite pengar i ditt liv.
Alla får inte garantipension.

Läs mer

På Pensionsmyndighetens hemsida
kan du läsa mer
på lättläst svenska.