Vill du få hjälp med rapporteringen?

KPA Pension erbjuder en särskild rapporteringstjänst till företag som inte har möjlighet att rapportera maskinellt.

Tjänsten avser alla obligatoriska rapporteringar under 2023 och är anpassad för företag som vid årsskiftet gick över från PA-KFS 09 till AKAP-KR.

Rapporteringstjänsten kommer att underlätta för dig som har många arbetstagare att rapportera och som saknar möjlighet att rapportera maskinellt.

Rapporteringstjänsten innebär

  1. Vi skickar ett underlag, en rapporteringsfil, som ni kompletterar med uppgifter om till exempel arbetstagare och lön.
  2. Ni laddar upp filen i Nya KPA Direkt.
  3. Vi verifierar att rätt information finns med. (Vi kommer inte kunna kontrollera att t.ex. löner stämmer.)
  4. Ni godkänner att filen kan läsas in i Nya KPA Direkt.

Årspris för rapporteringstjänsten

Upp till 10 anställda: 5 000 kr

11-100 anställda: 10 000 kr

101-300 anställda: 15 000 kr

301-1 000 anställda: 20 000 kr

Om ni har fler än 1 000 anställda diskuterar vi upplägg och prisuppgift.

Uppgifter om arbetsgivaren

Läs mer om vår hantering av personuppgifter och dina rättigheter här.