Hur gör vi en dödsfallsanmälan för avliden anställd?

Från och med 1 januari 2023 ersätter familjeskydd AKAP-KL efterlevandepension PA-KFS 09. Läs med om familjeskydd på kpa.se/efterlevandeskydd. En anställd som kvarstår i PA-KFS 09 omfattas fortsatt av efterlevandepension PA-KFS09.

Ni bevakar och anmäler avliden arbetstagare genom inloggning i Nya KPA Direkt. När ni har fyllt i arbetsgivarintyg på Nya KPA Direkt skickar vi ut instruktion med inloggningsuppgifter till dödsboet för deras inloggning till Mina Sidor där de gör sin ansökan om ersättning till efterlevande. Denna anmälan gäller för TGL-KL, familjeskydd AKAP-KL eller efterlevandepension PA-KFS09.