Rapportering av grunduppgifter till Nya KPA Direkt

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med signalhantering och rapportering via fil, av grunduppgifter enligt pensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL, PFA och OPF-KL.

Syfte

Syftet med seminariet är att du ska lära dig mer om hur man rapporterar grunduppgifter i Nya KPA Direkt och varför det är så viktigt. Vi vill också ge tillfälle till diskussioner mellan användare, lönesystem och KPA Pension för att se om vi kan förenkla och förbättra rutinerna för rapporteringen.

Innehåll

  • Rapportering av filer
  • Vanligt förekommande signaler
  • Tidplan för rapportering
  • Diskussioner och erfarenhetsutbyte

Har du frågor som du vill att vi ska ta upp på seminariet får du gärna mejla dem i förväg till pia.flyckt@kpa.se

Seminarieledare är Pia Flyckt från KPA Pension. Representant från respektive lönesystem kommer också att medverka.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som är pensionshandläggare, lönehandläggare eller systemförvaltare.