Rapportering av grunduppgifter - Agda PS/Visma

Under det här seminariet får du lära dig mer om signalhantering och rapportering via fil, av grunduppgifter enligt pensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL och PFA.

Syfte

Syftet med seminariet är att du ska lära dig mer om hur man rapporterar grunduppgifter i Nya KPA Direkt och varför det är så viktigt. Vi vill också ge tillfälle till diskussioner mellan användare, lönesystem och KPA Pension för att se om vi kan förenkla och förbättra rutinerna för rapporteringen.

Seminarietillfälle

Datum: 30 november

Tid: kl. 13:00-16:00

Pris: 2 450 kronor exkl. moms

Sista anmälningsdag: 23 november

Anmäl dig här

Innehåll

  • Inrapportering av filer (bland annat skillnaden mellan olika filer som års-/halvårs- och delårsrapport)
  • Tidplan för rapportering
  • Vanliga signaler
  • Diskussion och erfarenhetsutbyte

Har du frågor som du vill att vi ska ta upp, exempelvis signaler som är svåra att förstå eller andra frågor kring inrapporteringen, är det värdefullt om du skickar dem i förväg till pia.flyckt@kpa.se.

Seminarieledare är Pia Flyckt från KPA Pension. Representant från lönesystemet kommer också medverka.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som är pensionshandläggare, lönehandläggare eller systemförvaltare och har Agda PS/Visma som lönesystem. Du arbetar med signalhantering och inrapportering via fil av grunduppgifter, enligt pensionsavtalen AKAP-KL, KAP-KL OCH PFA.